جدیدترین آمار ولادت و فوتی‌های سال 93
محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: از تاریخ اول فرودین 93 تا 21 اردیبهشت سال 93 تعداد 195 هزار و 714 ولادت در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از اول فروردین تا پایان روز یکشنبه 21اردیبهشت تعداد 195 هزار و 714 ولادت در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است، اظهار داشت: استان تهران با 24هزار و 717 ولادت و خراسان رضوی با 19هزار و 578 ولادت و نیز استان خوزستان با 14هزار و 173 ولادت بیشترین ولادت را در سطح کشور به خود اختصاص دادند.

وی کمترین آمار ولادت را اعلام کرد و افزود: استان ایلام با 1هزار و 344 ولادت همچنین استان سمنان نیز با 1هزار و 344 ولادت و استان کهکلویه و بویراحمد با 1هزار و 954 ولادت کمترین ولادت را در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت کرده‌اند.

مدیرکل دفتر اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور همچنین درباره تازه ترین آمار فوتی های سال 93 گفت: تعداد 53 هزار و 312 واقعه فوت از اول فروردین تا پایان روز یکشنبه 21اردیبهشت سال 93 در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت گردیده است.

محزون با بیان اینکه از ابتدای فروردین امسال تا پایان روز یکشنبه 21اردیبهشت سال 93 تعداد 53 هزار و 312 واقعه فوت در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت شده است، اظهار داشت: بیشترین آمار فوتی‌ها به ترتیب متعلق است به استان تهران با 7هزار و 640 واقعه و استان خراسان رضوی با 4هزار و 78 واقعه و نیز استان اصفهان با 3هزار و 196 واقعه فوت که در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور به ثبت رسیده است.

محزون استان ایلام را دارای کمترین واقعه فوت نسبت به استان‌های دیگر کشور اعلام کرد و افزود: استان ایلام با 319 واقعه و استان کهکلویه و بویراحمد با 387 واقعه و نیز استان سمنان با 396 واقعه دارای کمترین آمار فوت ثبت شده در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور هستند.