دستورالعمل ثبت نام دانش‌آموزان استثنایی ابلاغ شد
دستورالعمل ثبت نام دانش‌آموزان استثنایی در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ ابلاغ شد که بر این اساس حداقل تعداد دانش‌آموزان در کلاس درس ۳ نفر و حداکثر ۱۱ نفر است و حداقل سن ورود به دوره ابتدایی ۶ و حداکثر سن ورود به مقطع متوسطه دوم ۲۲ سال است.

به گزارش مهر، در این دستورالعمل آمده است: به منظور نظارت و رفع مشکلات احتمالی در زمینه ثبت نام دانش آموزان استثنایی در سطح استان، ستاد ثبت نام با برنامه ریزی قیق بر حسن اجرای ثبت نام و جایدهی دانش آموزان استثنایی نظارت کامل خواهد داشت.

در هنگام ثبت نام حضور پدر، مادر یا ولی قانونی به همراه دانش‌آموز در بدو ورود به هریک از دوره‌های تحصیلی ضروری است اما مدیران مدارس استثنایی ملزم هستند از دانش‌آموزان پایه‌های میان دوره بدون حضور دانش‌آموزان و اولیای آنان در زمان مقرر ثبت نام به عمل آورند.

دانش‌آموزی که به دلیل بیماری یا سایر علل نمی‌تواند برای ثبت نام پایه اول هر یک از دوره‌های تحصیلی در مدرسه حضور یابد امور مربوط به ثبت نام وی در موعد مقرر توسط ولی او انجام می‌شود. دانش‌آموزی که به دلایل موجه نتوانسته است در موعد مقرر ثبت نام کند با ارائه مدارک معتبر و صرفا با اخذ مجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش استثنایی استان می‌تواند ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهد.

نوآموزانی که برای اولین بار جهت ثبت نام به مدارس خاص مراجعه می کنند ارائه مدارک عمومی مورد نیاز شامل پرونده سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی ، اصل شناسنامه ،کارت ملی وکاربرگ های تشخیصی ضروری است.در خصوص کاربرگ های تشخیصی نیز قید شده است که ارائه کاربرگ های تکمیل شده سنجش هوش، شنوایی، بینایی، جسمی-حرکتی، چندمعلولیتی و طیف اتیسم برای داشن آموزان گروه های مختلف استثنایی با توجه به نوع معلولیت، الزامی است.

ثبت نام به صورت الکترونیکی

ثبت نام تمام دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیردولتی استثنایی از طریق سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموز (سناد) انجام می‌شود.

ثبت نام در دوره اول متوسطه یا متوسطه پیش حرفه ای با ارائه کارنامه پایان دوره ابتدایی و معرفی نامه مبنی بر عدم توانایی ادامه تحصیل دانش آموز در آموزش و پرورش عادی یا دوره اول متوسطه مدارس استثنایی انجام می شود و ثبت نام در دوره دوم متوسطه یا متوسطه حرفه ای بر اساس ضوابط و آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه آموزش و پرورش عادی انجام خواهد شد.

نحوه جایدهی دانش‌آموزان استثنایی در کلاس درس

اولویت جایدهی نوآموزان و دانش‌آموزان استثنایی به جز دانش‌آموزان گروه‌های با کم توانی ذهنی، در تمامی دوره‌های تحصیلی با توجه به توانمندی دانش‌آموز و با رعایت مفاد شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی باشد.

در مواردی که مدیر مدرسه استثنایی، توانمندی‌های دانش‌آموز را متناسب با شرایط عادی مدرسه تشخیص دهد موظف است نظر خود را به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اعلام کند.
دانش آموزان با هوشبهر عادی گروه های آسیب دیده شنوایی ، بینایی، معلول جسمی-حرکتی، اختلال رفتاری-هیجانی (خفیف تا متوسط) و دیرآموز می توانند در تمامی دوره های تحصیلی ثبت نام نموده و از خدمات مربوطه برخوردار شوند.

دانش‌آموزان مشمول آموزش تلفیقی- فراگیر از نظر شرایط سنی و ادامه تحصیل در تمامی دوره‌های تحصیلی تابع شرایط مندرج در آیین نامه آموزشی دوره مربوطه مدارس عادی می‌باشند.
اداره آموزش و پرورش استثنایی استان موظف است اطلاعات لازم درخصوص آموزش تلفیقی- فراگیر را به اداره‌های آموزش و پرورش مناطق ارائه دهد تا در صورت ثبت نام دانش آموز با نیازهای ویژه، جهت دریافت خدمات پشتیبانی و تخصصی از جمله معلم رابط اقدام شود.

دانش‌آموزان با مشکلات ویژه یادگیری شاغل به تحصیل در مدارس عادی از آموزش ویژه پاره وقت مراکز آموزشی و توان بخشی مشکلات ویژه یادگیری بهره‌مند می‌شوند.اجرای آزمون‌های سنجش تاخیرهای رشدی و رفتاری برای نوآموزان با کم توانی ذهنی و طیف اتیسم زیر 6 سال توسط اداره آموزش و پرورش استثنایی استان الزامی است.مدیر مدرسه در صورت افزایش تعداد نوآموزان 4 تا 6 سال با کم توانی ذهنی یا نوآموزان زیر 4 سال با هوشبهر عادی و نبود کلاس و آموزگار جهت تشکیل کلاس جدید، نوآموزان را به صورت نیمه وقت ثبت نام کند.

نحوه ارائه خدمات و ثبت نام دانش‌آموزان طیف اتیسم

فقط نوآموزان و دانش آموزان طیف اتیسم در مدارس استثنایی ثبت نام می شوند که از نظر آموزشی در گروه آموزش پذیر و بالاتر هستند ضمن اینکه خدمات آموزشی و توان بخشی برای نوآموزان زیر 6 سال طیف اتیسم به صورت انفرادی ارائه می شود. مدیر مدرسه موظف است با توجه به شرایط رفت و آمد دانش‌آموزان، 25 جلسه آموزشی را در هفته به نسبت تعداد دانش‌آموزان کلاس حداقل 3 نفر و حداکثر 5 نفر به صورت ساعتی یا روزانه برنامه ریزی کند.

شرط ثبت نام و ادامه تحصیل برای نوآموزان و دانش‌آموزان 7 سال تمام طیف اتیسم در مرحله آمادگی و دوره ابتدایی، داشتن کنترل ادار و مدفوع است.
کلاس پیش از دبستان در تمامی گروه‌های استثنایی ضمیمه مدرسه ابتدایی است.
سال‌های مردودی دانش‌آموزانی که در مدارس عادی تحصیل کرده و در مدارس استثنایی به عنوان کم توان ذهنی ثبت نام می‌شوند، با رعایت شرایط سنی، محاسبه نمی‌شود.

 جای دهی دانش‌آموزان چند معلولیتی

دسته بندی و قرار دادن دانش‌آموزان در گروه‌های چند معلولیتی و طیف اتیسم توسط کارکنان مدارس بدون ارزیابی‌های تخصصی مورد تائید اداره آموزش و پرورش استثنایی ممنوع است.
جایدهی نوآموزان چند معلولیتی با توجه به شدت معلولیت و نیاز آموزشی آنها در شورای مدرسه به صورت موردی بررسی شده و با توجه به تصمیم شورا در کلاس‌های تک معلولیتی یا کلاس‌های خاص جایدهی می‌شوند.

دانش‌آموزان چند معلولیتی با کم توانی ذهنی پس از جایدهی مناسب آموزشی از نظام و محتوای آموزشی دانش‌آموزان کم توان ذهنی استفاده می‌کنند.حداقل تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درسی 3 نفر و حداکثر 11 نفر است.تشکیل کلاس با تعداد دانش آموزان بیشتر از حداکثر تعداد تعیین شده ممنوع است.

در شرایط خاص و در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد کلاس نوآموزان بدو تشخیص تا 4 سال با هوشبهر عادی یا کلاس 4 تا 6 سال با کم توان ذهنی، نوآموزان این کلاس با کلاس آمادگی گروه مربوطه ادغام شده و کلاس با حداقل تعداد نوآموزان مرحله آمادگی (6 نفر) تشکیل شده و کلاس چند پایه محسوب می‌شود. نوآموزان مذکور به صورت تمام وقت یا نیمه وقت از خدمات توان بخشی و آموزشی مدرسه بهره‌مند می‌شوند.

کلاس‌های چند پایه با حداقل 4 و حداکثر 7 دانش‌آموز تشکیل می شود.

 سن ورود به پایه‌های مختلف تحصیلی

برای دانش‌آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی، معلول جسمی و حرکتی،‌اختلال رفتاری و هیجانی و طیف اتیسم با هوشبهر عادی؛ حداقل سن ورود به پایه اول ابتدایی 6 سال تمام و حداکثر 10 سال تمام و حداکثر سن اشتغال به تحصیل در دوره ابتدایی 16 سال تمام.

برای دانش‌آموزان کم توان ذهنی، چند معلولیتی با کم توانی ذهنی و طیف اتیسم با کم توانی ذهنی؛ حداقل سن ورود به پایه اول ابتدایی 6 سال تمام و حداکثر 11 سال و حداکثر سن اشتغال به تحصیل در دوره ابتدایی 17 سال تمام.

اول متوسطه استثنایی: حداکثر سن ورود به پایه‌های هفتم و هشتم به ترتیب 17 و 18 سال تمام.

دوم متوسطه استثنایی: حداکثر سن ورود به سال دهم 21 سال تمام

سال چهارم (پیش دانشگاهی): حداکثر سن ورود 25 سال تمام.

اول متوسطه پیش حرفه‌ای: حداکثر سن ورود به سال اول، دوم (هفتم و هشتم)‌به ترتیب 18 و 19 سال تمام است.

دوم متوسطه حرفه‌ای: حداکثر سن ورود به سال اول، دوم و سوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) به ترتیب 20، 21 و 22 سال تمام است.

حداکثر مدت تحصیل در هر پایه دوره ابتدایی تمام دانش‌آموزان گروه‌های مختلف استثنایی و دوره اول متوسطه دانش‌آموزان استثنایی با هوشبهر عادی 2 سال خواهد بود و دانش‌آموز با رعایت شرط سنی می‌تواند برای سومین سال در همان پایه ثبت نام کند.

طول دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای برای دانش‌آموزانی که نتوانند دوره را در سه سال طی کنند تا دو سال دیگر قابل افزایش است . طول دوره آموزش برای دانش آموزانی که نتوانند دوره دوم متوسطه (متوسطه حرفه‌ای) را در سه سال طی کنند تا دو سال دیگر قابل افزایش است.

در مدارس دولتی ، دریافت هرگونه وجه نقد، به جز حق بیمه و بهای کتاب های درسی در هنگام ثبت نام ممنوع است.