بیماران کلیوی پیاده‌روی کنند

پزشکان تاکید کردند که پیاده‌ روی عمر بیماران کلیوی را طولانی‌تر می‌کند.

طبق بررسی‌های اخیر،‌ پیاده روی در آغاز ابتلای فرد به بیماری کلیوی به وی کمک می‌کند تا زندگی طولانی‌تری داشته باشند و همچنین نیاز به دیالیز و پیوند کلیه در این بیماران کاهش می‌یابد.

«چه-‌یی چو» از بیمارستان دانشگاه پزشکی چین در تایوان گفت: حتی حداقل پیاده روی نیز سودمند خواهد بود هرچند انجام آن به طور مداوم و در مدت زمان بیشتر در افزایش تاثیر مثبت آن نقش به سزایی دارد.

به گفته پزشکان، عدم فعالیت بدنی در بین مبتلایان به بیماری مزمن کلیوی شایع است. در طول انجام این مطالعه، متخصصان 6363 بیمار را بررسی کردند و معلوم شد که تنها 21 درصد این بیماران پیاده روی می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از خلیج تایمز،‌ متخصصان می‌گویند: احتمال مرگ زودرس در آن دسته از این بیماران که عادت به پیاده روی داشتند 33 درصد کمتر بوده و همچنین نیاز به انجام دیالیز یا پیوند کلیه در آنان 21 درصد کاهش یافت.