دانلود بازی بو برای موبایل
با بازی بو لحظاتی خوش داشته باشید! با بو بازی کنید، هیولای کوچک با مزه را بخوابانید، لباس تنش کنید، تمیزش کنید و به او غذا دهید.

دانلود