یامین پور و تهمت فحشا به مسیح علی نژاد
صراط نیوز نوشت:

وحید یامین پور در مطلبی در صفحه گوگل پلاس خود در تلاش برای تخریب یک روزنامه نگار خارج نشین و معاند، مطالب و تفاسیر عجیبی درباره او به کار برده است.
 
به گزارش گروه سیاسی صراط، یامین پور تلاش کرده است تا سطح مسیح علی نژاد همکار فعلی رسانه های فارسی زبان معاند نظام را پایین تر از آن بداند که بتوان او را "مرتد" خواند اما در این مسیر خود همه توانش را به کار برده است تا او را "فاحشه" قلمداد کند!
 
یامین پور در مطلب خود که در قسمتی از آن به خودسانسوری دست زده و با نقطه چین منظور غیرمودبانه اش را مشخص کرده، نوشته است:
 
از پری بلنده تا مسیح علی نژاد!
فرق است بین یک فاحشه و یک مرتد

مطالبی دیدم مبنی بر اینکه عده ای به دنبال گرفتن حکم ارتداد برای مسیح علی نژاد هستند.
با این کار مخالفم. مسیح علی نژاد حداکثر یک فاحشه است نه یک مرتد. ارتداد ناشی از فعل و انفعالی معرفتی و نظری است. یعنی ارتداد، انحرافی در قلمرو عقیده و نظر است و از مغز نشأت میگیرد؛ ولی فاحشگی انحرافی در قلمرو ارضای نیازهای جنسی و از ... نشأت میگیرد. بنابراین نباید سطح یک فاحشه را به اندازه ی یک منحرف فکری بالا آورد. می دانید که حتی حکم فقه هم در مورد فاحشه ها حکمی تحقیرآمیز است.(مثلاً فاحشه ها برخلاف زنان محترمه، عدّه ندارند)
قبل از انقلاب در شهرنو فاحشه هایی که سنین جوانی را سپری می کردند و دیگر جذابیت جنسی نداشتند به فریب دادن جوانترها و قوادی رومی آوردند. این کار شاید تامین نیازهای روانی(و البته مالی) آنها بحساب بیاید. ظاهرا علی نژاد هم در مرز میانسالی با راه انداختن کمپین بی حجابی بدنبال به اشتراک گذاشتن بدنامی ها و ناکامی های خود و به میدان آوردن جوانترهایی ست که هنوز فاحشه نیستند.
پ ن: این اولین اقدام فاحشه ها علیه مردم نیست. عکس زیر تصویری تاریخی از معروفترین روسپی تهران "پری بلنده" است که در کودتای 28 مرداد در دوران افولش به همراه شعبان بی مخ رهبر کمپین فاحشه های ضد مصدق بود.
 
خححح

 
معلوم نیست هدف نهایی این مجری سابق از طرح چنین موضوعی چیست هرچند وی به احتمال فراوان قصد داشته علی‌نژاد را تا حد ممکن تحقیر کند. با این وجود تلاش یامین پور هم به موانعی از جنس مفاهیم مذهبی برمی خورد هم در نهایت هدف مدنظر او حاصل نمی شود.
 
این موضوع حتی از واکنش تند مخاطبان یامین پور برای مطلب مذکور نیز مشخص است. چنانکه بسیاری از این نظرات - مانند "تیکه از این گنده تر نمیشد به این بنده خدا انداخت" یا "صرف نظر از حواشی این خانم مطلبتان خیلی زشت بود و دور از ادب. اسباب تاسف است آقای دکتر" -  به انتقاد از ادبیات به کار رفته توسط او پرداخته اند.
 
باید توجه داشت که حکم ارتداد از سوی اشخاص عادی صادر نمی شود بلکه این موضوع بسته به عمل مشخصی که از فرد سر می زند توسط مرجع تقلید دینی تعیین خواهد شد.
 
از طرفی، معلوم نیست که یامین پور در مطلبش به یک حکم شرعی برای فاحشه ها استناد کرده، خود تا چه حدی در خصوص حکم روا داشتن تهمت فاحشگی به دیگران آگاه است.  فاحشه بودن معنای مشخص و معینی دارد و اثبات آن نیز از طریق مراجع خاص خود صورت می گیرد نه اینکه هر فردی به صرف دست و پا کردن نامی برای خود، به طور مثال به واسطه مجری گری کوتاه مدت در یک برنامه تلویزیونی صاحب چنین اجازه ای شود.
 
از سوی دیگر، اگر منظور این فرد از فاحشه خواندن و نه مرتد خواندن علی نژاد، پایین آوردن سطح و نمایش حقارت بیشتر او باشد قطعا نه تنها به چنین مقصودی نایل نشده بلکه بهانه ای به دست معاندان نظام داده تا از کم خردی مخالفان خود به واسطه استدلال های پیش پا افتاده و غیرمنطقی خرده بگیرند.
 
در این میان نکته دیگری نیز وجود دارد و آن نوع نگاه این مجری سابق تلویزیون درباره افراد "مرتد" است. یامین پور برای تحقیر فاحشگی، سطح ارتداد را ارتقا داده تا جایی که آن را تنها یک انحراف فکری عنوان کرده است.
 
معلوم نیست با این توصیف عجیب، نظر یامین پور درباره فردی چون شاهین نجفی که با نهایت بی شرمی امام معصوم را مورد هتک حرمت قرار داده چیست؟
 
آقای یامین پور! تلاش برای اثبات فاحشگی علی نژاد درست به اندازه قائل شدن شانیت برای یک فرد مرتد مضحک است. واقعیت آن است که مسیح علی نژاد به واسطه اقدامات ضدملی خود تکلیفش را مشخص کرده و نظر جامعه درباره او و امثال او مشخص است و نیازی به نسبت دادن تهمت هایی همچون فاحشه برای او نیست.