امشب، پایان مهلت ثبت نام دوره های کاردانی دانشگاه علمی-کاربردی
ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی سال 1393 دانشگاه جامع علمی-کاربردی ساعت 24 امروز چهارشنبه 10 دی ماه پایان می پذیرد.

حسین توکلی مشاور عالی رییس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت و گو با ایرنا گفت: تا ساعت 8 صبح امروز تعداد 114 هزار و 673 داوطلب برای شرکت در پذیرش دوره های کاردانی فنی و حرفه ای نظام آموزش مهارتی سال 1393 دانشگاه جامع علمی-کاربردی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه ساعت 24 امروز مهلت ثبت نام پایان خواهد پذیرفت لذا به آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام اقدام نکرده اند اکیدا توصیه می شود که در این فرصت باقی مانده با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی wwww.sanjesh.org و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی اقدام کنند.

ثبت نام برای شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمی- کاربردی از روز شنبه اول دی ماه 93 آغاز شده است.