75 حمله به مساجد و مسلمانان فرانسه بعد از حادثه شارلی ابدو / قتل همسایه با 30 ضربه چاقو به دلیل مسلمان بودن
75 حمله به مساجد و مسلمانان فرانسه بعد از حادثه شارلی ابدو / قتل همسایه با 30 ضربه چاقو به دلیل مسلمان بودنبه دنبال حادثه شارلی ابدو، مراکز اسلامی و مسلمانان فرانسه با حملات خشونت آمیز متعددی روبه رو شده اند.

به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، شورای اسلامی در فرانسه اعلام کرد پس از حادثه "شارلی  ابدو" بیش از 75 حمله به افراد مسلمان و مساجد در فرانسه ثبت شده است.

در ابتدای ماه جاری چند فرد مسلح به دفتر مجله طنز فرانسوی "شارلی ابدو" حمله کردند و 13 نفر را به قتل رساندند. 4 نفر از قربانیان کاریکاتوریست مجله بودند. مهاجمان اعضای القاعده و داعش بودند و به هنگام حمله، شعار انتقامگیری از کاریکاتورهای پیامبر اسلام در این نشریه را سر می دادنند.

شارلی ابدو قبل از این کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام منتشر کرده و خشم بسیاری از مسلمانان را به وجود آورده بود.

وزارت کشور فرانسه هم اعلام کرده بود که 10 هزار نفر از اعضای ارتش و پلیس را برای حفاظت و تامین امنیت عبادتگاه ها به کار گرفته خواهند شد اما حالا مشخص شده مساجد جزئی از این طرح نیست.
 
"احمد رضوان" امام جماعت یکی از مساجد در حومه پاریس در این باره به روزنامه القدس العربی گفت: مساجد فرانسه با حملات انتقام جویانه روبه رو شدند. این حملات تا حد تیراندازی هم بود بدون اینکه پلیس برای توقف جنایتکاران و عوامل این حملات کاری بکند. این موضوع نشان دهنده دوگانگی مقامات در رفتار با ادیان مختلف است.

وی افزود: مسجد شهر لومون فرانسه نیز با شلیک گلوله و تیراندازی روبه رو شد. چرا جنایتکاران را دستگیر نمی کنند. یک رستوران در نزدیکی مورد حمله قرار گرفت اما کسی بازداشت نشد. سکوت پلیس در برابر حملات به مساجد غیرقابل پذیرش است.

رسانه های فرانسوی هم نوشتند در روزهای اخیر برخی مراکز دینی مسلمانان در فرانسه با حملات بمب آتش زا روبه رو شدند یا سر خوک بر در مساجد نصب شد و نظرات ضداسلامی و مسلمانان بر روی دیوار مناطق مسلمان نشین نوشته شد.

کشتن همسایه مسلمان به دلیل شارلی ابدو

به دنبال حوادث شارلی ابدو، یک فرانسوی، همسایه مسلمان خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.

درباره جزئیات این حادثه گفته شده که قاتل، همسایه مسلمان مراکشی تبار خود را در شهر فوکلوز با 17 ضربه چاقو کشت. تنها دلیل این حمله مهاجر و مسلمان بود این همسایه بود.

مهاجم در این حادثه بدون اجازه وارد خانه همسایه اش یعنی "محمد المکولی" 47 ساله شد و به وی 4 ضربه چاقو وارد کرد. قاتل سپس خانه را ترک کرد و دوباره با چاقوی بزرگتری بازگشت و 13 ضربه دیگر به جنازه قربانی وارد کرد. در حالی که فریاد می کشید "من خدای تو هستم ... من اسلام تو هستم."