توقف عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی از فردا
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: با توقف عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی از فردا ، به ازای هر لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در کارتهای سوخت خودروها و موتورسیکلتها دو لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی شارژ می شود.


به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل از شانا ، سید ناصر سجادی افزود:  هدف  از این اقدام کاهش تعدد نرخ این فرآورده در دستگاههای سوخت است.

وی تاکید کرد: دارندگان وسایل نقلیه (خودروها و موتور سیکلتها) برای اعمال این فرآیند ( تبدیل یک لیتر بنزین 400 تومانی به دو لیتر بنزین 700 تومانی) در کارتهای سوخت خود ملزم هستند تا در بهمن امسال، یکبار سوختگیری در جایگاههای سوخت داشته باشند.