افزايش پروازهاي فرودگاه بجنورد به 7 پرواز در هفته
با مجوز صادره از سوي سازمان هواپيمايي كشوري، پروازهاي فرودگاه بجنورد به هفت پرواز در هفته افزايش مي يابد.

به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در جهت تامين نيازهاي حمل و نقل هوايي استان خراسان شمالي، مقرر شد پروازهاي فرودگاه مذكور از 15 ارديبهشت ماه جاري افزايش يابد.

بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان هواپيمايي كشوري، شركت هواپيمايي آسمان به صورت برنامه اي پنج پرواز هفتگي در مسير تهران- بجنورد- تهران برنامه ريزي كرده است. كه با احتساب 2 پرواز هفتگي ماهان در مجموع هفت پرواز در هفته انجام خواهد شد.

در حال حاضر شركت هواپيمايي آسمان و ماهان به صورت برنامه اي مجموعا 4 پرواز در هفته در مسير موصوف پرواز انجام مي دهد.