از چاغاله بادام تا بانک مرکزی!
عصر ایران؛ صمد علی لکی زاده / 1 -  پریروز عصر هنگام برگشت به منزل، سر چهار راه وانتی را دیدم که چاغاله بادام می فروخت. تابلو زده بود " کارت خوان موجود است . همه کارتها پذیرفته میشود " جالب بود. پیشرفت خوبی است. از چاغاله بادام تا بانک مرکزی!

2 -  دیروز صبح در ابتدای خیابان فردوسی منتظر تاکسی بودم که صدای داد و بیداد مردی در آن طرف خیابان و مقابل شعبه یکی از بانکهای معروف کشور توجهم را جلب کرد: " بگیرینش، بگیرینش. برد . دزد. دزد. بگیرینش "؛ استمداد می کرد و پیاده دنبال موتور سواری می دوید. اما پیاده کجا و سواره کجا؟

موقع خروج از بانک، موتورسوار نامحترمی کیفش را زده بود و فارغ از هرگونه دغدغه تعقیبی، با استفاده از حریم امن خط ویژه اتوبوس آنهم در خلاف جهت، می تاخت! 

3 -  امروز اداره نرفته ام و برای امور شخصی منزل هستم. صبح زود برای پرداخت قبضی و حواله مبلغی به جایی، به یکی از شعب بانک مراجعه و فیش را پر کرده و برای پرداخت به باجه مربوطه رفته و کارت بانکی ام را در آوردم  تا وجه را بپردازم.  کارمند گفت با این کارت نمي شود ! فقط کارت بانک خودمان یا نقدی!
گفتم چرا؟
گفت : چون کارت خوانهای روی باجه ها فقط کارت بانک خودشان را  می خوانند.
با تعجب و اعتراض گفتم وانت سر کوچه ما که چاغاله بادام می فروشد  کارت خوان دارد و کارت همه بانکها را می پذیرد!  آن وقت چطور بانک شما کارت بقیه بانکها را نمی پذیرد؟
گفت:  فقط ما نیست، هیچ بانکی کارت بانکهای دیگر را نمی پذیرد!
 گفتم: پول نقد همراه ندارم حالا چکار کنم؟
گفت: برو بیرون بانک و از خودپرداز بانک ما پول نقد بگیر و بیاور داخل باجه پرداخت کن!
پرسیدم: از خودپرداز بانک خودتان؟
گفت: بله مشکلی نیست.چون خودپرداز کارت همه بانکها را می خواند. دوباره سماجت کردم و گفتم اینکه گرداندن لقمه از دور سر است. چطور خودپرداز بانک شما کارت همه بانکها را می خواند ولی کارت خوان روی باجه  شما نه؟! مگر بین باجه و خودپرداز که 5 متر فاصله هم ندارند چه مانعی وجود دارد؟ آیا یک بام و دو هوا نیست؟! کم کم داشت حوصله اش از سماجت من سر می رفت که رئیس شعبه متوجه شد و آمد.
من هم تخت گاز رفتم که: آقا این چه کار احمقانه ای است؟ پیتزا فروشی سر خیابان و کیوسک سرکوچه  وحتی وانت چاغاله فروش کارت خوانها یشان کارت همه بانکها را می خوانند ولی کارت خوان باجه بانک شما نمی خواند؟ آیا شعب بانک شما  از آنها کمترند؟ رییس گفت: " این سیاست بانک مرکزی است و مشکل از بانک ما یا هیچ بانک دیگری نیست."

 یک ربع بعد بالاخره ناچار از شعبه آمدم بیرون و از خودپرداز همان بانک پول نقد گرفتم و دوباره برگشتم داخل شعبه و جلوی همان باجه و فیش را پرداختم! موفقیت بزرگی بود.

4 -  نزدیک ظهر با پیک یک فقره چک  از بدهکاری به دستم رسید. برای وصول آن سر راهم به اولین باجه یک  بانک دولتی رفتم.  فیش وصول چک را پرکردم و دنبال فیشی بودم که بتوانم آنرا یکراست از همانجا به حسابم در بانک ملی واریز کنم. هرچه گشتم نیافتم.  به کارمند باجه گفتم می خواهم این چک را که مال بانک شماست مستقیم وصول و به حسابم در بانک دیگری (ملی) واریز کنم. پرسید در بانک ما حساب دارید؟
گفتم: خیر ؛  فرمودند: " نمی شود! "  پرسیدم چرا؟ با اينهمه سامانه های مختلف که مرتبا تبلیغ می شود بانک شما نمی تواند چک خودش را مستقیم به حسابم در بانک دیگر بریزد؟
گفت: فقط در صورتی که در بانک ما هم حساب داشته باشید!
پرسیدم: چاره چیست؟
گفت: چک را اینجا وصول کن و پول نقد بگیر با خودت ببر به بانک ملی و آنجا به حسابت واریز کن!
گفتم: آخه این چه کاری است؟ آیا هر شهروند باید در همه بانکهای کشور که هر روز هم تعدادشان  زیاد میشود یک حساب داشته باشد که بتواند کارهایش را انجام دهد و باید هر ایرانی به تعداد بانکها و موسسات اعتباری کشور حساب و کارت بانکی داشته باشد؟! باز هم جواب تکراری بود: " تقصیر ما نیست. سیاست بانک مرکزی است "  
 
 5 -  اگر این پاسخها درست باشد، فقط یک سوال باقی می ماند: آقای بانک مرکزی عزیز، این چه سیاستی است؟!  سیاست مردم آزاری؟!  
 -  چرا کارت خوانهای باجه ها در شعب بانکی عملکردش از کارت خوان سبزی فروش و کیوسک سر کوچه ما پایین تر و خدماتش کمتر و ضعیف تر است؟
 
- چرا سامانه ای طراحی نمي شود که بتوان از هر بانکی به هر بانک دیگر پول ارسال کرد تا نیازی به اتلاف وقت و دوباره کاری و حمل و نقل پول نقد و فرصت سازی برای دزدان و کیف قاپ ها ایجاد نشود.   
 
-  بیست سال پیش که  در فرانسه بودم حتی از دفاتر پستی هم می شد به هر بانک و موسسه تجاری و خدماتی پول فرستاد و نیازی به تردد غیر ضرور و حمل و نقل پول نقد نبود.