یک اقدام خیرخواهانه با کمک عکاسی
لاپلاس - من همه عکس هایی که از هیمالیا گرفته بودم را فروختم و  همه این پول را به موسسات خیریه و سازمان هایی که هم اکنون در حال کار در نپال هستند اهدا کردم.

به دنبال زلزله وحشتناکی که در نپال رخ داد این یک ادای دین به این کشور کوهستانی و مردم آن است.

دوسال پیش، ما سه هفته در کوه های هیمالیا پیاده روی کردیم که یکی از بهترین تجربیات من تا به حال بود. دیدن این کشور ویران شده بسیار غم انگیز است.

اما مردم کوهستان قوی تر از کوه هایشان هستند، آنها زنده می مانند و زندگی می کنند. تعدادی از عکس ها می توانید ببینید.