اس ام اس فلسفی و زیبا سری نهم
هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد

پروفسور نخواهد شد!

لوسی اسمیت

____________________مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد.

دیل کارنگی

____________________امید دارویی است که شفا نمی دهد

اما درد را قابل تحمل می کند .

مارسل آشار

____________________مال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد

وگرنه نیش می زند و پرواز می کند .

مارون

____________________امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت

ولی هنوز بیسواد بود.

آلک بورن

____________________عصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از آن مادر را ساختند.

کریستوفر مارلو

____________________مردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند.

ضرب المثل چینی

____________________وظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را داریم.

اسکاروایلد

____________________با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.

زنون

____________________با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار کنید .

آنتونی رابینز

____________________هدف زندگی باید بر اساس این باشد

که در پیری با سلامت از دنیا بروی

اما یک عمر قلبی جوان داشته باشی!

اوسه ریتر اویدسن

____________________یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین

آن است که تقسیمش کنیم .

پول شرر

____________________اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی

هیچ وقت اشتباه نمی کنی.

برادلی

____________________تختخواب خطرناکترین جای دنیاست

چون صدی نود مردم در آن می‌میرند .

مارک تواین