سرپرست پدیده درگیری در تمرین را تکذیب کرد

در حالی که خبر می رسید محمد نژاد مهدی،مدافع پدیده مشهد به دلیل رفتارش با مرزبان از تمرینات این تیم اخراج شده اما سرپرست این تیم چنین وضوعی را تکذیب می کند.

به گزارش "ورزش سه" هاشم حسینی در این رابطه گفت: اصلا چیزی به اسم اخراج وجود ندارد، در بازی ما با تیم نفت تهران نژاد مهدی نقطه نظرات مربی را در زمین انجام نداده و به همین دلیل هم تعویض شد مثل خیلی از بازیکنان دیگر که تعویض می شوند. او هم کوچکترین بحثی نکرد و  بین دو نیمه او به رختکن رفت و در نیمه دوم هم روی نیمکت ننشست، از این رفتار ها بین شاگرد و استاد وجود دارد همنطور که ممکن است در یک خانواده فرزندی با پدر خود درشت حرف بزند.

او در همین باره ادامه داد: نژاد مهدی دیروز و امروز صبح و بعد از ظهر با پدیده تمرین کرد ، هر صحبتی هم که بین سرمربی و بازیکن مطرح شده به نفع هردویشان است و شاید در حین صحبت صدایشان بالا رفته وگرنه توهینی در کار نبوده ،در حال حاضر هم همه چیز ختم به خیر شده است.