کارشناسی ارشد و دکتری، در تمام مراکز پیام نور تهران
رئیس مرکز پیام نور استان تهران گفت: برنامه‌ریزی کردیم تا رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری در تمام مراکز پیام نور استان تهران راه‌اندازی شود.

میرزاحسن حسینی رئیس مرکز پیام نور استان تهران در گفت‌وگو با فارس، گفت: پیگیر کارشناسی ارشد و دکترای کل مراکز هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه پیام نور برای توسعه آموزش عالی به خصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی گفت: 18 مرکز و واحد در استان تهران و بیش از صدهزار دانشجو در واحدهای استان تهران دانشگاه پیام نور تحصیل می‌کنند که برای توسعه رشته‌ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به وزارت علوم درخواست دادیم و در حال پیگیری مجوز وزارت علوم هستیم.

حسینی گفت: پس از اخذ مجوز از وزارت علوم این رشته‌ها از سال 95 در دانشگاه پیام نور ایجاد می‌شود.