به ادعای وب سایت بین اسپورت
گواردیولا با من سیتی به توافق رسید!
 وب سایت بین اسپورت مدعی شده که سران اتحاد با گواردیولا به توافق رسیده اند.
به گزارش کاپ، پیش از این انتظار می رفت که من سیتی به زودی مانوئل پلگرنی را برکنار کند و البته گواردویلا هم زیر بار تمدید قرارداد نرفته بود. هیچ یک از این ها دلیل نمی شد که پپ را به سیتی نسبت دهند. هرچند پیش از رفتن گواردیولا به بایرن و در سالی که گفته بود می خواهد استارحت کند هم او یکی از گزینه های اصلی مربی گری در اتحاد بود. این بار اما وب سایت هبری بین اسپورت مدعی شده که پپ گواردیولا با سران اتحاد به توافق رسیده و در پایان فصل به سیتی می رود. این وب سایت خبری در توییتر رسمی اش هم با زبان عربی این خبر را منتشر کرده و قبل از تیترش از «خبر فوری» استفاده کرده است.احتمال این که این خبر فقط یک شایعه یا رویاپردازی خبرنگار ورزشی این خبرگزاری باشد هم وجود دارد. اما نکاتی هم وجود دارد که احتمال توافق پپ با سیتی را پررنگ تر می کند. اول این که هم پلگرینی و هم گواردیولا در تیم هایشان نتوانسته اند انتظارات را برآورده کنند و نکته بعدی این که بین اسپورت تنها منبعی است که این خبر را منتشر کرده است. این وب سایت مطعلق به شرکتی قطری است که البته پایگاهی هم در فرانسه دارد. حتی گفته می شود که شبکه ورزشی بین اسپورت متعلق به الجزیره اسپورت می باشد و مالک من سیتی هم اماراتی است. این احتمال که خبر توافق پپ و سیتی از طریق روابط عرب ها به این خبرگزاری رسیده هم وجود دارد.