صالحی در بیمارستان (عکس)
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شب گذشته به علت عارضه داخلی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

صالحی در بیمارستان (عکس)