ساخت پارچه ای که اجسام را نامرئی می کند

پژوهشگران آلمانی مؤسسه فناوری کارلسرو موفق به ساخت پارچه ای شدند که می تواند اجسام کوچک را از دید انسان مخفی کند.

ساخت پارچه ای که اجسام را نامرئی می کند

محققان آلمانی موفق به تولید لباسی شدند که می تواند اجسام را پنهان کند، این لباس به گونه ای طراحی شده که فقط اجسام کوچک را پنهان می کند.این لباس قادر به مخفی کردن انسان نیست.

برای ساخت چنین پارچه ای باید بتوان مسیر نور را منحرف کرد به طوری که نور بتواند جسم را دور بزند، در این پروژه محققان موفق به تغییر اندکی در مسیر نور شدند، بنابراین می توان اجسام کوچک را از دیده شدن حفظ کرد.

محققان در این پروژه از پراش نور استفاده کردند که موجب می شود سرعت توزیع نور هنگام عبور از یک محیط کاهش یابد، با این کار نور می تواند مسیر طولانی تری در اطراف جسم طی کند.

در این پژوهش، جسم مورد نظر که قرار است پنهان شود، درون یک سیلندر فلزی توخالی قرار می گیرد، سیلندری که دارای پوششی از رنگ آکریلیک است، این پوشش قادر به انعکاس نور است.

این لوله درون پلی دی متیل سیکلوزان قرار دارد که خود با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تقویت شده است، کل این ساختار قادر است نور را پخش کند.

رابرت چیتنی، از محققان این پروژه، می گوید: این پوشش دارای این مزیت است که سرعت انتشار نور در آن بسیار پایین است، با کاهش سرعت نور درهرکجا و افزایش مجدد آن، می توان مسیر حرکت نور را افزایش داد و جسم را پنهان کردد، اگر میانگین زمانی که طول می کشد نور از میان بلوک پلی دی متیل سیکلوکسان عبور کند به شکل مناسبی متناسب با زمان عبور نور از میان پوشش باشد، آنگاه هر آنچه در میان آن باشد از دیده پنهان خواهد شد.

همه انسان ها دوست دارند که با استفاده از یک لباس یا پارچه بتوانند خود را مخفی کنند اما ما محدود به قوانین فیزیک هستیم، یافته اخیر محققان نشان می دهد که ساخت چنین ابزاری دور از دسترس نیست.

منبع: ایرنا