جنگل های آفریقا در حال نابودی است
در همایش جهانی جنگل در 'دوربان' آفریقای جنوبی اعلام شد که جنگل های آفریقا به خاطر بهره برداری های بی رویه به صورت نگران کننده ای در حال نابودی است.
 
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رادیو فرانسه ، این همایش هر شش سال یکبار و از سوی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد بر گزار می شود.

این همایش برای نخستین بار در آفریقا با عنوان 'جنگل و مردم : سرمایه گذاری برای توسعه پایدار' برگزارشد.

در نشست روز سه شنبه این همایش اعلام شد که در 25 سال گذشته 129 میلیون هکتار از اراضی جنگلی کره زمین نابود شده که مساحتی برابر با کل کشور آفریقای جنوبی است.

در همایش جهانی جنگل همچنین تاکید شد که کشورهای سیرالئون، لیبریا، گینه و گینه بیسائو از جمله کشورهای آفریقایی هستند که روند جنگل زدایی در آنها بسیار شتابان و نگران کننده است.
در کشورهای کامرون ، گابون و جمهوری دمکراتیک کنگو نیز که 90 درصد جنگلهای مناطق حاره ای را در خود جای داده اند ، روند جنگل زدایی و بهره برداری بی رویه از جنگل بسیار هشدار دهنده اعلام شده است.

در همایش 'دوربان' همچنین اعلام شد که ماداگاسکار حدود 320هزار هکتار از اراضی جنگلی خود را از دست داده است . بخش نابوده شده 2درصد کل مساحت این کشور را تشکیل می دهد که رقم بسیار بالایی در نابودی فضای سبز در یک دوره کوتاه مدت است.

در همایش 'دوربان' سه محور عمده با عنوان، استفاده منطقی از جنگل برای فقر زادیی از روستاها، حفاظت از جنگلها برای مبارزه با روند گرم شدن زمین و سرانجام توسعه فناوری های جدید و مواد تجدید پذیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

بررسی های بعمل آمده از سوی 'موسسه منابع جهانی' نشان می دهد که فقط در سال 2014 میلادی بیش از 18 میلیون هکتار از اراضی جنگلی کره زمین از بین رفته است.

تحقیقات موسسه منابع جهانی همچنین بیانگر آن است که 10 کشور در جهان در سال 2014 بخشی بزرگی از اراضی جنگلی خود را از دست داده اند و این در حالی است که پنج کشور از آنها در غرب آفریقا قرار دارد.

در این میان استحصال بی رویه روغن پالم از درختان نقش عمده ای در نابودی اراضی جنگلی داشته است.