پل «خدا آفرین» (عکس)
پل خداآفرین یکی از آثار تاریخی استان آذربایجان شرقی که در نزدیکی روستای ساری جالو از توابع بخش منجوان شهرستان خداآفرین قرار دارد. این پل از دو پل مستقل تشکیل شده که یکی از این پل ها شکسته و نیمی از آن باقی مانده است؛ ولی پل دیگر کاملاً سالم می باشد. پل خداآفرین در میان دو قسمت از سرزمین آذربایجان یعنی قره داغ و قره باغ بنا شده و حلقه اتصال آذربایجان ایران به قفقاز است.