لیزر می‌تواند خودروهای هوشمند را از کار بیندازد

یک ابزار خانگی دست ساز می‌تواند سیستم‌های مورد استفاده خودروهای هوشمند برای مشاهده مسیر حرکت را از کار انداخته و آنها را به طور کامل فلج کند.


جاناتان پتیت محققی است که موفق به ابداع یک سیستم لیزری کم هزینه و ساده شده و با استفاده از آن اشیایی شبح مانند را بر سر راه خودروهای هوشمند بدون نیاز به راننده قرار می دهد. خودروهای هوشمند قادر به تشخیص ماهیت واقعی این اشیا نیستند و آنها را یک انسان واقعی تصور کرده و لذا از سرعت خود می کاهند.

اگر تعداد این موانع قلابی شبح مانند زیاد شود، خودرو به طور کامل متوقف می شود. آقای پتیت محقق حوزه نرم افزار در شرکت امنیتی Security Innovation از اشعه لیزر مشابه با قلم های لیزری موجود در بازار برای تولید پالس های لیزری استفاده کرد و بدین منظور از یک رایانه ارزان قیمت Raspberry Pi کمک گرفت.

این سیستم می تواند به سرعت اشیای قلابی مانند دیوار، خودرو، عابر پیاده و ... تولید کند. این امر باعث فریب خودروهای هوشمند شده و آنها را مجبور به توقف می کند. نکته جالب این است که حسگرهای پیشرفته خودروهای بدون نیاز به راننده قادر به تشخیص این موضوع نیستند و لذا ضروری است شرکت های سازنده این خودروها برای رفع نقص مذکور اقدام کنند.

منبع: فارس