چهارمین نمایشگاه گل و گیاه کرج (عکس)
چهارمین نمایشگاه گل و گیاه در پارک شهید چمران کرج با 2 روز تمدید یکشنبه 22 شهریور ماه روز پایانی آن خواهد بود.