تصویب طرح مشارکت شهروندان و شهرداری تهران در بازسازی خرمشهر
 اعضای شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت طرح مشارکت شهروندان و شهرداری تهران در ادامه بازسازی خرمشهر را تصویب کردند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز ارتباطات شورای اسلامی شهر تهران علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورا در جریان بررسی طرح یاد شده افزود: حضور شهرداری تهران در بازسازی خرمشهر به نوعی محرک توسعه این شهر شده است.

وی گفت: در پی اقدام شهرداری تهران در بازسازی خرمشهر، سازمان ها و نهادهای دولتی دیگر نیز برای بازسازی خرمشهر آستین بالا زده اند. 

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان بررسی طرح بازسازی خرمشهر گفت: بازسازی خرمشهر باید در چارچوب مشخصی انجام شود. 
وی ادامه داد: این اقدام نباید با تخصیص اعتبارات مشخص انجام شود چرا که شهر تهران با چالش های اولویت داری از جمله پسماند، توسعه مترو و پرداخت دیون پیمانکاران مواجه است. 

رضا تقی پور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز افزود: قرار است این طرح در سال 94 به پایان برسد و این خود می تواند موتور محرک خوبی در بازسازی خرمشهر باشد. 
احمد حکیمی پور عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: همه نسبت به خرمشهر احساس وظیفه و دین می کنند و با اصل قضیه کسی مخالف نیست.

وی با بیان اینکه از لحاظ قانونی، هزینه کرد درآمد یک شهر در شهرهای دیگر درست نیست افزود: باید در چنین اقداماتی از سیاسی کاری پرهیز شود و خدای ناکرده این فضای همدلی به فضای سیاسی و تبلیغاتی تبدیل نشود. 

محمدمهدی تندگویان عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران در طرح بازسازی خرمشهر گفت: نباید سمت تخصیص اعتبارات مشخص برای بازسازی خرمشهر رفت.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران به عنوان فرمانده بازسازی مجدد خرمشهر مطرح است یادآور شد: امروزه جو روانی خرمشهر برعکس گذشته شده و ما توانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم. 

اگر شهرداری تهران پای مدیریت خود را بیرون بکشد کل کار از هم می پاشد. 
مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز خرمشهر را نماد و سمبل مقاومت اسلامی و ملی عنوان و گفت: خرمشهر از این نظر با شهرهای دیگر متمایز است. 

وی افزود: امروز مردم خرمشهر امیدوار شدند و این امیدواری ارزشمند است. 
اعضای شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت طرح مشارکت شهروندان تهرانی و شهرداری تهران در ادامه بازسازی خرمشهر را تصویب کردند.

همچنین دو فوریت طرح برگزاری جلسات شورای اسلامی شهر تهران(چهارمین دوره) به طور عادی و فوق العاده در نیمه دوم سال 1394 از سوی اعضای این شورا بررسی و تصویب شد.

بر اساس این طرح جلسات شورای اسلامی شهر تهران طبق روال قبل در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار می شود.