عذر خواهي اينستاگرامي «جواد رضويان»
خبرآنلاین نوشت:

سيد جواد رضويان با انتشار پستي در صفحه‌ي اينستاگرامش از مردم عدر خواهي کرد.

سيد جواد رضويان که در دور اول مسابقات با عليرضا خمسه هم‌گروه شده بود، هنگام اجراي مسابقه اعلام کرد به دليل مشغله‌ کاري فرصت آماده کردن متن را نداشته است. رضويان بعد از اتمام مسابقه‌ « خنداننده‌ برتر» تصويري از خودش در کنار عليرضا خمسه منتشر کرد. او در اين پست از مردم عذرخواهي کرد و اينطور نوشت:

« به نام حضرت حق؛ 

دوستان نازنينم از تک تک شما معذرت ميخوام، مطمئن باشيد اولين زمان ممکن جبران مي کنم ولى خواهش مي کنم ازتون پيشکسوتى و سن و سال استاد خمسه رو فراموش نکنيد، ده تا از اين مسابقات فداى يک لحظه لبخند شما نازنينانم، من تا الان هر جايگاهى که پيش شما نازنينان دارم به واسطهء توکل به خداوند دعاى شما نازنينان و احترام به بزرگتر بوده پس به واسطهء اين برنامه حقير رو قضاوت نکنيد.

شيرين ترين لبخندها آرزوى من براى شما.

ياحق. »