صحنه‌هایی که والیبال‌ایران دلتنگ آنهاست (عکس)
بازی های تیم ملی والیبال همراه با صحنه هایی از شادی چه در مردم چه در بازیکنان بود که چند مدتی است دیده نمی شود.


به گزارش "ورزش سه"، این روزها تب والیبال کمی در بین مردم فرو نشسته است و بعد از اتمام بازی های تیم ملی کمتر بیننده ای با رضایت در مورد عملکرد تیم ملی صحبت می کند. شاید نتایج تیم ملی زیاد دور از انتظار نبوده است و جز بازی مقابل آرژانتین در تمامی مسابقات عملکردی معمولی داشته است اما بازی های تیم ملی والیبال همیشه با صحنه هایی برای طرفداران ورزش همراه بوده است که خوشحالی، تلاش، غیرت، صمیمیت بین بازیکنان و غرور حرف اول را در آن می زد اما حالا کمتر چنین تصاویری دیده می شود و بیشتر علاقه مندان نگران این موضوع هستند تا نتایجی که به دست می آید.

ورزش دوستان از اتفاقاتی که روی نیمکت و در بازی می افتند بیشتر سرد می شود تا نتیجه های به دست آمده چرا که در گذشته اتفاق می افتاد که تیم ملی بسیاری از بازی های خود را واگذار می کرد اما در آخر همه از تلاش و غیرت بازیکنان رضایت داشتند و همین موضوع سرمایه والیبال بود اما حالا هیچ اثری از آن دلگرمی ها دیده نمی شود.

والیبال دوستان دلتنگ این تصاویر هستند: صحنه هایی که والیبال دلتنگ آنها است (عکس)

بازی های تیم ملی والیبال همراه با صحنه هایی از شادی چه در مردم چه در بازیکنان بود که چند مدتی است دیده نمی شود.

به گزارش "ورزش سه"، این روزها تب والیبال کمی در بین مردم فرو نشسته است و بعد از اتمام بازی های تیم ملی کمتر بیننده ای با رضایت در مورد عملکرد تیم ملی صحبت می کند. شاید نتایج تیم ملی زیاد دور از انتظار نبوده است و جز بازی مقابل آرژانتین در تمامی مسابقات عملکردی معمولی داشته است اما بازی های تیم ملی والیبال همیشه با صحنه هایی برای طرفداران ورزش همراه بوده است که خوشحالی، تلاش، غیرت، صمیمیت بین بازیکنان و غرور حرف اول را در آن می زد اما حالا کمتر چنین تصاویری دیده می شود و بیشتر علاقه مندان نگران این موضوع هستند تا نتایجی که به دست می آید.

ورزش دوستان از اتفاقاتی که روی نیمکت و در بازی می افتند بیشتر سرد می شود تا نتیجه های به دست آمده چرا که در گذشته اتفاق می افتاد که تیم ملی بسیاری از بازی های خود را واگذار می کرد اما در آخر همه از تلاش و غیرت بازیکنان رضایت داشتند و همین موضوع سرمایه والیبال بود اما حالا هیچ اثری از آن دلگرمی ها دیده نمی شود.

والیبال دوستان دلتنگ این تصاویر هستند: