برادر سخنگوی دولت دار فانی را وداع گفت
«یوسف نوبخت» برادر سخنگوی دولت، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش ایرنا، «یوسف نوبخت» برادر «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ساعاتی پیش به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت.