مسابقات کارتینگ قهرمانی کشور (عکس)
ششمین دوره مسابقات امتیازی کارتینگ قهرمانی کشور فصل 94-93 جام بانک گردشگری روز جمعه در محل مجموعه ورزشی کارتینگ آزادی (پیست فرمولا) برگزار شد.