رييس قوه قضاييه: اسلام حرف‌هاي زيادي در علوم انساني دارد
آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه دستيابي به علوم انساني اسلامي را منوط به شناخت ماهيت علوم و اهداف آن دانست و گفت: دين اسلام درباره انسان و علوم مربوط به او حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارد.

به گزارش اعتماد به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاه امام صادق (ع) و در جمع استادان و دانشجويان اين دانشگاه با قدرداني و تشكر از اعتماد مقام معظم رهبري در انتخاب اعضاي جديد هيات امناي دانشگاه امام صادق (ع) با تاكيد بر لزوم توجه به پيش‌فرض‌هاي مربوط به مباحث علمي و تاثير تفاوت نگاه مادي و معنوي در نوع نگرش به زندگي، انسان و اهداف و آمال او گفت: براي دستيابي به علوم انساني اسلامي به دعوا و مشاجره نيازي نيست بلكه بايد كمر همت بست و سخنان را شناخت و شنيد و فهميد و بعد براي رسيدن به نقطه‌‌اي مطلوب تلاش كرد.

 رييس قوه قضاييه افزود: كارگروهي متشكل از متخصصان و انديشمندان بايد كار و تلاش كنند و نتيجه‌هاي به دست آمده را آرام‌آرام عرضه كنند تا مقدمات تحول در علوم انساني فراهم شود. حسب نظرات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ملاحظات و اهداف مرحوم آيت‌الله مهدوي كني در زمينه علوم انساني اسلامي به تلاش بپردازد.

رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: براي رسيدن به اين هدف، كاري جهادي به همراه خودباوري و تلاش لازم است.

رييس دستگاه قضا با تاكيد بر اينكه مساله علوم انساني بسيار مهم است و از منظر نگاه ديني هم حرف‌هاي زيادي براي گفتن در زمينه علوم انساني، ماهيت و غايت كمال انساني دارد اين سخن كه «ما مي‌توانيم علوم انساني اسلامي داشته باشيم» محل ترديد برخي مدعيان روشنفكري و ساخته و پرداخته غربي‌‌ها دانست و با اشاره به اينكه نگاه علوم انساني غربي عمدتا مادي و دنيوي است، گفت: متاسفانه موافقان نقش برجسته دين و معارف اسلامي و قرآني در تحقق علوم انساني اسلامي تلاش زيادي نكرده‌‌اند، لكن بايد مشخص كنيم كه چه شأني در جغرافياي بزرگ علوم انساني داريم.