توقف ساخت‌وساز در تپه‌ دوران نوسنگی
سید محمود میر اسکندری، سرپرست هیأت گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه چیاسی کوهدشت با بیان این مطلب گفت: نتیجه مطالعات انجام شده در این محوطه مشخص کرد تپه دارای آثاری از دوران نوسنگی تا قرون میانی دوره اسلامی است.

به گفته وی، در پایان برنامه گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه «چیاسی» گستره‌ای به وسعت حدود چهار هکتار برای این تپه در نظر گرفته شد. در میان آثار به دست آمده در این محوطه، سفال‌های شوشان و سفال‌های یانیقی در نوع خود قابل توجه هستند.

او اظهار کرد: مطالعات نشان داد که استقرارها در «چیاسی» از دوران نوسنگی تا عصر آهن به صورت متوالی در شرق تپه شکل گرفته و پس از آن استقرارها به سمت غرب و شمال غرب تپه کشیده شده‌اند.

میر اسکندری تاکید کرد: این طرح با هدف پیشگیری از تهدیدهای احتمالی ناشی از توسعه بافت شهری و جلوگیری از دخل و تصرفات ناشی از فعالیت کشاورزان صورت گرفت. همچنین استفاده از روش‌های نوین پژوهشی از جمله برنامه‌های مد نظر در انجام مطالعات این تپه باستانی بود که در مدت زمان اجرای طرح گمانه‌زنی به انجام رسید.

وی گفت: عکس‌برداری و نقشه‌برداری هوایی به کمک هلیکوپتر پهپاد برای نخستین‌بار در لرستان بعد از سال‌های میانی دهه 1930 میلادی، یعنی زمانی که «اریک اشمیت» با هواپیمای خود از محوطه‌های باستانی عکس‌برداری می‌کرد، از جمله اقدامات انجام گرفته در این زمینه است.

سرپرست هیأت گمانه زنی تپه «چیاسی» کوهدشت افزود: پیشنهادات لازم برای ادامه مطالعات در خصوص تپه چیاسی پس از تکمیل گزارش این مرحله از پژوهش‌ها به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان لرستان ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طرح گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه «چیاسی» کوهدشت با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد .