احداث اولین زمین گلف کشور
رئیس هیئت گلف خراسان رضوی از راه اندازی اولین زمین گلف کشور در مشهد خبر داد.
محسن پور تقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: اولین زمین چمن گلف کشور در مجموعه ثامن مشهد راه ‌اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: زمین مینی گلف مشهد نیز در پارک ملت راه ‌اندازی خواهد شد که تاکنون کار 90 درصد از آن به اتمام رسیده است.

پور تقی با بیان اینکه تا زمان راه ‌اندازی زمین گلف مشهد تمرینات در ورزشگاه ‌های تختی و ثامن انجام می شود، افزود: با راه اندازی زمین چمن ثامن، خراسان اولین استانی است که زمین چمن گلف خواهد داشت.

وی بیان داشت: 70 درصد فعالیت گلف کشور متعلق به بخش بانوان است و لازم است که در زمینه بانوان مربیان خوبی پرورش دهیم.

رئیس هیئت گلف خراسان رضوی با تاکید بر اینکه در رشته گلف مشکل مربی خانم داریم عنوان کرد: باید در کنار برنامه آموزش ورزشکاران خانم، مربیان مشهدی را نیز پرورش داد.

وی همچنین یادآور شد: با راه‌ اندازی آکادمی گلف در هر استان، مشکل بانوان تا حد زیادی حل خواهد شد.