طرح 70 نماینده مجلس: حبس ابد به جای اعدام برای مواد مخدر
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از امضای افزون بر 70 نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری رسمی مجلس (خانه ملت)، میرهادی قره سید رومیانی اظهار کرد: نمایندگان در این طرح، مجازات جایگزین پیشنهاد کرده اند که با تصویب آن، مجازات اعدام در خصوص مواد مخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: ایران اسلامی در مبارزه با موادمخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینه های سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در کشور نیز مربوط به این مساله است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر می برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.