آماده باش نظامیان روسی در پایگاه لاذقیه علی رغم آتش بس (فیلم)