دردسر ازدواج پنهاني عروس 16ساله‌
جام جم آنلاين: عروس 16ساله وقتي با ناسازگاري‌هاي شوهرش روبه‌رو شد، تقاضاي طلاق داد كه متوجه شد، شوهرش مهريه 14 قطعه شمش طلاي وي را تبديل به 14 سكه بهار آزادي كرده است.

هفته گذشته مردي به شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران مراجعه و از همسرش شكايت كرد.

شاكي در تشريح ماجرا به بازپرس يونسي گفت: چندي قبل با دختر دانش‌آموزي آشنا شدم و به هم علاقه‌مند شديم و تصميم به ازدواج گرفتيم، اما خانواده‌اش مخالفت كردند. ما هم به دفترخانه مراجعه كرديم و به صورت پنهاني به عقد هم درآمديم و قرار شد، پس از اين‌كه همسرم ديپلم گرفت، ماجرا را با خانواده‌اش درميان بگذارم.

اما از يك هفته قبل به رفت و آمد‌هاي وي مشكوك و متوجه شدم، تلفني با مرد ناشناسي صحبت مي‌كند و پيام‌هاي مختلفي از وي مي‌گيرد.

وقتي از او علت را جويا شدم، مشاجره كرد و از پاسخ طفره رفت. گمان مي‌كنم وي قصد خيانت به مرا دارد.

به دنبال شكايت اين مرد، همسر وي براي ادامه تحقيقات به شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران احضار شد و مورد بازجويي قرار گرفت.

دختر دانش‌آموز در اظهاراتش به بازپرس يونسي گفت: به خاطر مخالفت‌هاي خانواده‌ام، به صورت پنهاني به عقد اين مرد درآمدم و او 14 قطعه شمش طلا براي مهريه‌ام درنظر گرفت كه مرد عاقد آن را در سند ازدواجمان ثبت كرد و قرار شد ماجرا را با خانواده‌ام در ميان بگذارم، تا اين كه چند هفته قبل، يكي از دوستان برادرم كه با وي كار ضروري داشت و موفق به پيدا كردن او نشده بود، با تلفن همراه من تماس گرفت و خواست پيغامش را به برادرم برسانم كه شوهرم به ماجرا مشكوك شد و بناي ناسازگاري را گذاشت.

وقتي به او گفتم دچار سوءظن شده، باور نكرد و مدام مرا كتك مي‌زد تا اين كه خانواده‌ام متوجه ازدواج پنهاني ما شدند و از من خواستند از او جدا شوم. بنابراين از وي شكايت كردم و خواستار جدايي شدم، اما شوهرم به حرف‌هايم توجهي نكرد.

به اين ترتيب به دادگاه مراجعه و تقاضاي دريافت مهريه‌ام را كردم كه متوجه شدم شوهرم با تباني عاقد، مهريه 14قطعه شمش طلا را به 14 سكه بهارآزادي تبديل كرده و اين مهريه در سند ازدواجمان به ثبت رسيده است. او براي اين كه مهريه‌ام را ندهد، به من تهمت زده است. به دنبال اظهارات زن جوان، شوهر وي مورد بازجويي قرار گرفت و دچار تناقض‌گويي‌هاي متعدد شد.

بنابراين گزارش، بازپرس يونسي رئيس شعبه ششم دادسراي ناحيه 5 تهران براي اين موضوع دستور رسيدگي ويژه را صادر كرده است.