احیای گردشگری تابستانه ترکیه؛ رشته ای که در "آتاتورک" پنبه شد!
عصر ایران - تابستان، فصل اصلی گردشگری در ترکیه است و یکی از علل تلاش اردوغان برای عادی سازی روابط با روسیه، همین بود.

روزی که جنگنده ترکیه ای، هواپیمای روسی را هدف قرار داد، در واقع تنها یک سوخوی 24 را سرنگون نکرد، بلکه صنعت گردشگری ترکیه را به زمین زد.

روس ها، 10 درصد از گردشگران ترکیه را تشکیل می دادند و البته سهم شان در میزان درآمد ترکیه از محل گردشگری، بیش از 10 درصد بود.

گردشگری ترکیه، اما تنها با حذف روس ها آسیب ندید. بعد از روس ها، گردشگران آلمانی، بیشترین بازدید کنندگان از ترکیه را تشکیل می دادند ولی بعد از حمله دی ماه گذشته به اتوبوس گردشگران آلمانی در استانبول و ادامه ناامنی ها در ترکیه، آلمانی ها نیز همانند مردم سایر کشورها، کمتر به ترکیه رفتند.

احیای گردشگری تابستانه ترکیه؛ رشته ای که در

بریتانیایی ها، سومین گروه پرشمار در میان گردشگران خارجی در ترکیه هستند اما شوک همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، آینده اقتصادی مردم بریتانیا و در نتیجه میزان سفرهای خارجی شان را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

در واقع، ناامنی های ترکیه هم به طور عمومی به صنعت گردشگری این کشور آسیب زد و هم هر سه کشوری که در صدر توریست فرست ترین کشورهای جهان به ترکیه بودند، به طور اختصاصی، تحت تأثیر حوادث خاص قرار گرفتند تا تعداد توریست هایشان رو به زوال رود.

فراموش نکنیم که نقش گردشگری در اقتصاد ترکیه، تقریباً شبیه نقش نقش نفت در اقتصاد ایران است و بخش مهمی از درآمدهای ارزی، سرمایه گذاری خارجی،اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، صادرات کالا و ... از این طریق برای ترکیه حاصل می شود و لذا زمینگیر شدن گردشگری در ترکیه و استمرار آن به معنای رکود اقتصادی ترکیه است و نیز عقب ماندن این کشور از رویای دستیابی به 70 میلیون توریسم در دهه آینده میلادی.

هم از این روست که در ابتدای فصل تابستان، اردوغان بالاخره کوتاه آمد و برای دلجویی از روس ها پیشقدم شد تا در کنار سایر اهداف مرتبط، شاید بتواند رونقی به گردشگری زخم خورده کشورش دهد اما درست همزمان با این حرکت حساب شده، اتفاقی در فرودگاه استانبول رخ داد و همه چیز را به هم ریخت.

احیای گردشگری تابستانه ترکیه؛ رشته ای که در
استانبول، توریست پذیرترین شهر ترکیه است و قریب به اتفاق توریست ها نیز از فرودگاه آتاتورک این شهر وارد می شوند.
عملیات انتحاری و تروریستی در فرودگاه استانبول که شبیه فیلم های جنگی طراحی شده بود، آرامش نیم بند استانبول را به هم ریخت و در چند دقیقه ،41 نفر را به کام مرگ فرستاد و 239 تن دیگر زخمی شدند.

فارغ از انگیزه های سیاسی این حمله تروریستی، آنچه مسلم است این که این عملیات، رشته های اردوغان برای احیای تابستانه گردشگری ترکیه را پنبه کرد، آن هم در دروازه ورود گردشگران جهان به استانبول؛ فرودگاه آتا تورک.