ابطحی: نه غزه نه لبنان شعار هيچ آزاده‌اي نيست
ابطحی معاون پارلمان رئیس دولت اصلاحات در صفحه اجتماعی خود به روز قدس اشاره و به چرایی دفاع از مردم فلسطین پرداخت.

به گزارش عصر ایران، سيد محمدعلي ابطحي در اينستاگرامش نوشت:

 دفاع از مظلوم مرز نمي شناسد. همه افراد بشر بايد حقوق مساوي داشته باشند. روز قدس يك روز نمادين است . دفاع از مردم مظلوم فلسطين در برابر رژيمي كه همه دنيا آنان را ستمگر مي دانند، دفاع از همه مظلومان دنيا است. شركت در راهپيمايي روز قدس، شركت در دفاع از عدالت است. نه غزه نه لبنان شعار هيچ آزاده اي نيست.

مگر مي شود به ستم ديدگان نه گفت؟. اما جانم فداي ايران، شعارهمه ايران دوستاني است كه   ايران سرافراز را در طول تاريخ سرافراز نگه داشته اند. رزمندگان جبهه هاي جنگ و شهيداني كه نگذاشتند يك وجب خاك ايران در اختيار دشمن بماند، بلند ترين مصراع شعر وطن دوستي بودند.