وزیر ارتباطات: دستور بررسی پیامک‌های فاقد امضا به خبرنگاران را داده‌ام
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به صدور برخی رسانه ها گفت:‌ با وجودی که این مسأله در ماموریت وزارت خانه نبود اما دیروز دستورهایی در این زمینه صادر کردم.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در واکنش به سوال مصطفی کواکبیان درباره منشاء صدور پیامک های تهدید آمیز به خبرنگاران برخی رسانه ها گفت: با وجودی که صدور این جور پیامک ها در ماموریت وزارت ارتباطات نیست اما انجام این کار به کشور آسیب می زند.

وی هشدار داد:‌ صدور پیامک ها ی فاقد امضا که طبق گفته آقای کواکبیان 700 پیامک بوده است به جز آسیب و آشفتگی هیچ نفعی برای کشور ندارد.