حسینی: کاپیتان پرسپولیس منم
به گزارش ای اسپورت سید جلال حسینی که آزمایشات پزشکی نشان داده مشکلی ندارد و می تواند از سومین بازی دوستانه اوکراین تیم شان برای قرمزها بازی کند ، او البته از همان بازی یک رقیب دیگر هم خواهد داشت. غیر از گولیچ استرالیایی ، ماریچ هم قراردادش را تمدید کرده است

آی اسپورت - برانکو سرانجام تصمیم نهایی اش را گرفت و بزرگترهای تیمش هم توافق کردند که کدام شان بازوبند ببندند. سید جلال حسینی که آزمایشات پزشکی نشان داده مشکلی ندارد و می تواند از سومین بازی دوستانه اوکراین تیم شان برای قرمزها بازی کند ، او البته از همان بازی یک رقیب دیگر هم خواهد داشت. غیر از گولیچ استرالیایی ، ماریچ هم قراردادش را تمدید کرده و در کنار جلال و محمد انصاری ، گزینه های دو دفاع وسط قرمزها هستند. جلال اما گفته از بزرگترهای تیم رخصت گرفته ، با عالیشاه حرف زده و او بازوبند قرمزها را روی بازو می بندد. البته به شرطی که مجال کافی برای بازی کردن را داشته باشد.