حمل مشعل المپیک از زیر آب و در آسمان (+ عکس)
 مشعل بازی‌های المپیک در شهرها و مکان های مختلف حمل می‌شود.

به گزارش مهر، مشعل بازی‌های المپیک در شهرها و مکان های مختلف حمل می‌شود. تصویر حمل مشعل المپیک از زیر آب و در آسمان را در زیر مشاهده می کنید.