شناسایی سیاره کوتوله جدید در منظومه شمسی

یک گروه بین المللی از ستاره شناسان، یک سیاره کوتوله جدید شناسایی کردند که در مداری بسیار بزرگ به دور خورشید گردش می کند.

شناسایی سیاره کوتوله جدید در منظومه شمسی

این سیاره کوتوله که دوردست ترین همسایه ما در منظومه منظومه شمسی محسوب می شود، توسط اتحادیه بین المللی فضانوردی، 2015 RR245 نام گذاری شده است و قطر آن نزدیک به 700 کیلومتر است. فاصله مدار این سیاره تا خورشید به حدود 120 برابر فاصله زمین تا خورشید می رسد و برای یک بار گردش آن به دور خورشید، حدود 700 سال زمان لازم است.

در حال حاضر این سیاره در نزدیک ترین فاصله از خورشید قرار دارد و تا سال 2096 میلادی فاصله آن از خورشید به 5 میلیارد کیلومتر می رسد.

این سیاره بزرگترین جرم فضایی است که در اجرای پروژه نقشه برداری از اجرام خارج منظومه شمسی (OSSOS) شناسایی شده است. این پروژه تا کنون بیش از 500 جرم فضایی را در خارج از منظومه شمسی شناسایی کرده است.

محققان معتقدند تعداد بیشتری از این سیارات کوتوله در منظومه شمسی وجود داشته است اما اغلب آن ها در هنگام جابه جایی سیارات بزرگ این منظومه به مدارهای فعلی، از بین رفته یا از منظومه خارج شده اند.

اتحادیه بین المللی فضانوردی پیش از این سیارات کوتوله دیگری از جمله Ceres، Haumea، Makemake را در منظومه شمسی شناسایی کرده است.

منبع: ایرنا