غول پیکرترین هواپیمای نظامی جهان(+فیلم)
چین موفق به ساخت بزرگ ترین هواپیمای نظامی جهان در آسیا شده است.

به گزارش مهر، این هواپیمای غول پیکر Y-۲۰ نام دارد. هدف اصلی از ساخت Y-۲۰ انتقال محموله های نظامی و همچنین نیروهای به فواصل دور است.

این هواپیمای غول پیکر توسط ۴ موتور «توربو فن» قادر به پرواز است.


وزارت دفاع چین اعلام کرده که ساخت هواپیمای  Y-۲۰ گامی نخست در جهت پروژه قدرت هوایی این کشور محسوب می شود.