تسنیم: بازداشت فواد صادقی
خبرگزاری تسنیم مدعی بازداشت یکی از مشاوران هاشمی رفسنجانی با حکم قضایی شد.

به گزارش  تسنیم، یک منبع آگاه قضایی اظهار داشت: "ف.ص." مشاور رسانه‌ای هاشمی رفسنجانی امروز با حکم مرجع قضایی بازداشت شده است. علت این  بازداشت هنوز اعلام نشده است.