روبات مجهز به مسلسل و نارنجک انداز (فیلم)
مهر- ارتش آمریکا روباتی را طراحی کرده که قادر به انجام عملیات نظامی و حتی امداد رسانی در میدان نبرد است. نیروی دریایی آمریکا روباتی را با نام MAARS طراحی کرده که از قابلیت بالایی در میدان جنگ برخوردار است و می تواند با سرعت ۷ مایل بر ساعت حرکت کند.  
 
این روبات مجهز به مسلسل و سامانه نارنجک انداز است ضمن اینکه به هنگام تغییر وضعیت به حالت مسلسل می تواند ۴۰۰ گلوله را حمل کند.از ویژگی دیگر این روبات، توان حرکتی ۸ تا ۱۲ ساعت آن در میدان رزم و حمل مجروحین است.