اعتبارنامه سلمان خدادادی تصویب شد

 
آفتاب: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، اعتبارنامه سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان راتایید کردند.

اعتبارنامه این نماینده ابتدا در شعبه 13 رسیدگی کننده به اعتبارنامه نمایندگان و سپس در کمیسیون تحقیق رد شده بود اما در صحن علنی امروزمجلس با 149 رأی موافق در برابر 77 مخالف و 17 رأی ممتنع تأیید شد.