کتک خوردن مرد شبیه به تروریست عامل حمله استانبول (+عکس)
یک مرد ترکمنستانی تبار به نام " کی . ام " دیروز به ظن شباهت با عامل حمله به کلوبی شبانه در استانبول در محله ای در استانبول از سوی شهروندان ترکیه ای دستگیر و مضروب شد.

به گزارش عصر ایران پس از دستگیری این مرد از سوی پلیس معلوم شد او تنها به دلیل شباهت با عامل تحت پیگرد حمله تروریستی اخیر استانبول مضروب شده است.

در تحقیقات پلیس مشخص شد مدت قانونی ویزای اقامت او در ترکیه منقضی شده است. این شهروند ترکمنستانی به منظور "دیپورت" به واحد ویژه پلیس استانبول منتقل شده است.

کتک خوردن مرد شبیه به تروریست عامل حمله استانبول (+عکس)

کتک خوردن مرد شبیه به تروریست عامل حمله استانبول (+عکس)

تصویر تروریست عامل حمله

کتک خوردن مرد شبیه به تروریست عامل حمله استانبول (+عکس)