روایت رهبری از آشنایی با مرحوم هاشمی رفسنجانی در کربلا (فیلم)