حضور یاسر هاشمی بر سر مزار پدر (عکس)
حضور یاسر هاشمی بر سر پیکر پدر (عکس)