asriran.com ******************
احترام به فرزند
عصرایران - اگر فرزند داریم به فرزندانمان در هر سن و سالی احترام بگذاریم. هیچ چیزی حتی پدر و مادر بودن مجوزی برای بی احترامی به فرزندان نیست.