asriran.com ******************
حضور نمایندگان خانواده شهدای آتشنشان در جلسات حادثه پلاسکو
خانواده شهدای آتشنشان طی نامه ای خطاب به تندگویان عضو شورای شهر تهران همراه با امضا و اثر انگشت، نمایندگان خود را جهت ارتباط با کمپین و حضور در جلسات بررسی حادثه پلاسکو، معرفی نمودند.

متن نامه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

ماخانواده های شهدای آتشنشان؛ آقایان اسماعیل مهرورز، محمود داداشی و جعفرکوهی را بعنوان نمایندگان تام الاختیار خود برای حضور در تمام جلسات مرتبط با حادثه پلاسکو انتخاب میکنیم.