توزیع بسته های مواد غذایی در مناطق محروم و مرزی خراسان جنوبی(عکس)