دیدار سفیر ایران در اردن با شهردار امان
سفیر کشورمان در اردن، با شهردار امان دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار سفیر ایران در اردن با شهردار امان

به گزارش ایسنا، مجتبی فردوسی پور با حضور در ساختمان شهرداری امان ضمن تسلیم دعوتنامه اجلاسیه شهرداری های آسیا پیرامون فرهنگ حمل و نقل و ترافیک در تهران بر آمادگی شهرداری تهران جهت توسعه و تحکیم مناسبات فیمابین و تبادل انتقال تجربیات و آموزش نیروی انسانی تاکید کرد.

فردوسی پور در ادامه این دیدار، دستاوردهای شهرداری پایتخت را شامل خطوط سریع روگذر و مترو در شبکه حمل و نقل شهری و توسعه فضای سبز و انضباط و خدمات شهری تشریح کرد.

بلتاجی شهردار امان نیز در این دیدار ضمن تشریح دستاوردهای اخیر حوزه های حمل و نقل شهری، خطوط سریع و تغییر المان ها و روشنایی معابر با سیستم ال. ای. دی بر اهمیت توسعه همکاری ها میان شهرداری های امان و تهران تاکید کرد.

طرفین در این دیدار روند مناسبات دو کشور را روبه رشد خواندند.