معاون روحانی: برخی قرار گذاشته‌اند تا انتخابات هر کار مجلس و دولت را به سخره بگیرند
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور تصریح کرد که برخی قرار گذاشته‌اند تا انتخابات هر کار مجلس و دولت را به سخره بگیرند.

به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی در توئیتر نوشت:

1) ظاهرا برخی تشکل‌ها قرار گذاشته‌اند تا انتخابات، هر کاری از سوی مجلس و دولت در کشور انجام شود را به استهزاء و سخره گرفته و با جار و جنجال ملت را ناامید کنند؛

2) وقتی جناحی و یا فردی، سخنی برای گفتن نداشت، برای کسی حرمتی قائل نبود، از خدا هم نترسید؛ همانند دوره پیشین، ملت و دولت و مجلس را به سراشیبی خواهد راند؛

3) دوستان: شرط ورودبه عالم سیاست وحکمرانی بر قلب مردمان، داشتن اندیشه برای رشد و توسعه ملک وملت است، و نه تیشه برای زدن ریشه؛ بر امید ملت نتازید.